Liên hệ

  • Địa chỉ:  Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội – Đê La Thành – Đống Đa – Hà Nội

  • Điện thoại: 0437754055